Brandskole

Er godkendt af Beredskabsstyrelsen til uddannelse af brandmænd og af Søfartsstyrelsen til uddannelse af maritimt personel i henhold til STCW konventionen.Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau, veluddannede undervisere, der gerne tilrettelægger kurserne efter jeres særlige behov/ønsker.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk. Når I er blevet grundigt instrueret i de mest moderne slukningsteorier, afprøves teorierne i meget realistiske situationer på vort øvelsesanlæg.

I branskolens skibsmodel afprøves udstyret under realistiske forhold, men på en sådan måde, at I til enhver tid føler tryghed ved udstyr og materiel.

Vi forsøger at gøre brand- og redningsøvelserne så livagtige som muligt, for at du i en skibskatastrofesituation kan yde den optimale indsats.

Brand 2
Brandskole

Kursets indhold:

Følgende vil blive gennemgået.

Forbrændingsteori, håndslukkere, brændrøgens sammensætning. Trykluftapparater, klargøring, afprøvning og afrigning. slukning af skibsbrande. Redning og eftersøgning af personer.

Formål:

Formålet er at give kursisterne en uddannelse, der gør, at de til enhver tid er i stand til at yde en aktiv indsats i forbindelse med brandslukning om bord på et skib. Kursisterne skal gennemgå forbrændingsteori, brandbekæmpelse, apparatkendskab, røgdykkerteknik og røgdykkertatik på forskellige niveauer.

Kursusudbud 2021:

Brandskolen har i visse tilfælde mulighed for at afholde (genopfrisknings)kurser i weekenden.

Tilmelding til kurserne foregår i det elektroniske tilmeldingsskema.
Brandskole folder brandskole folder.pdf
Find vej til Svendborg Brandskole

Grundlæggende brandbekæmpelse i skibe 3 dage STCW tabel A-VI/1-2

Varighed: 3 dage
Pris: 6.575,-

 • SEP
  06
  (Start dato)
  SEP
  08
  (Slut dato)
 • SEP
  13
  (Start dato)
  SEP
  15
  (Slut dato)
 • SEP
  20
  (Start dato)
  SEP
  22
  (Slut dato)
 • SEP
  27
  (Start dato)
  SEP
  29
  (Slut dato)
 • NOV
  08
  (Start dato)
  NOV
  10
  (Slut dato)
 • NOV
  15
  (Start dato)
  NOV
  17
  (Slut dato)
 • NOV
  29
  (Start dato)
  DEC
  01
  (Slut dato)
 • DEC
  06
  (Start dato)
  DEC
  08
  (Slut dato)


Brandledelse i skibe 2 dage STCW tabel A-VI/3

Varighed: 2 dage
Pris: 4.400,-

 • SEP
  09
  (Start dato)
  SEP
  10
  (Slut dato)
 • SEP
  16
  (Start dato)
  SEP
  17
  (Slut dato)
 • SEP
  23
  (Start dato)
  SEP
  24
  (Slut dato)
 • SEP
  30
  (Start dato)
  OKT
  01
  (Slut dato)
 • OKT
  28
  (Start dato)
  OKT
  29
  (Slut dato)
 • NOV
  25
  (Start dato)
  NOV
  26
  (Slut dato)
 • DEC
  02
  (Start dato)
  DEC
  03
  (Slut dato)
 • DEC
  09
  (Start dato)
  DEC
  10
  (Slut dato)


Brandbekæmpelse for skibsofficerer 5 dage STCW tabel A-VI/1-2 og VI/3

Varighed: 5 dage

Der er ingen kommende begivenheder


Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP