Ubefaren skibsassistent

Sæt kursen mod en fremtid til søs

Trækker havet i dig? Vil du gerne have en uddannelse til søs? Vil du være den, der bestemmer? Så skal du starte på en spændende maritim uddannelse på Svendborg Søfartsskole.

skibsassistent 01

Der er mange veje/muligheder for at nå målet. Skibsassistentuddannelsen giver dig mulighed for at få en kyst- eller sætteskippereksamen. Med sætteskippereksamen og tilstrækkelig sejltid får du bevis som styrmand af 3. grad og kan sejle som styrmand i alle større skibe. (Som overstyrmand dog kun op til 3000 BT). Efter 2 års tjeneste som styrmand kan man få sønæringsbevis som sætteskipper, hvilket giver ret til at føre skibe op til 3000 BT i fart på alle have. Du kan dog også fortsætte, indtil du får en fuld skibsføreruddannelse, som giver dig mulighed for at sejle med alle skibstyper og størrelser.

skibsassisten 02

Vælger du at starte på HF-søfartsuddannelsen, kan du blive maskinchef eller skibsfører, som kan give dig en spændende karriere på de største container- og tankskibe i verden.

Alle de maritime uddannelser kan kombineres, så du selv bestemmer hvilket uddannelsesniveau, du ønsker at opnå.

Livet til søs er spændende. På havet føler man naturkræfterne. De kan både være smukke og skræmmende. Derfor er den uddannelse, vi tilbyder, også tilrettelagt, så du bliver i stand til både fagligt og menneskeligt at klare hverdagen til søs. Dansk søfart er blandt verdens førende, og når du kommer rundt i verden, vil du opdage, at vi som nation er højt værdsat på grund af den kvalitet og præcision, som altid har været dansk skibsfarts kendetegn.

Undervisning

Undervisningen på søfartsskolen skal give eleverne et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads, med særlig vægt på de sikkerhedsmæssige områder.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk og omfatter bl.a.:

  • Skibsteknik, skibsberegninger og tankskibskursus, vagthold, navigation og søvejsregler.
  • Søsikkerhed, kendskab til redningsmidler og bådtjeneste.
  • Arbejdssikkerhed, førstehjælp, sundhedslære og hygiejnekursus.
  • Skibsvedligeholdelse og praktisk sømandsskab.
  • Værktøjslære, motorlære, ellære og teknisk dokumentation.
  • Maritimt engelsk og orientering.
  • Kursus i "Duelighedsbevis for fritidssejlere" og "Motorpasserbeviset" (tilvalg).

skibsassistent 03

Bolig og fritidsmuligheder

Svendborg Søfartskole ligger tæt på centrum, skov og strand. Så der er alle muligheder for at "lade op", når du har en pause fra arbejdet på skolen.

Svendborg har et rigt og varieret udbud inden for musik, en top moderne biograf med 4 sale, og der findes et smukt gammelt teater med bredt repertorie.

Er du til sportslige udfoldelser, er Svendborg godt forsynet med klubber og faciliteter, så du vil kunne få næsten alle dine ønsker opfyldt.

I gågaderne ligger specialforretningerne tæt. Hyggelige cafeer og torve gør en tur i byen til en oplevelse i sig selv.

Bylivet er præget af et livligt studiemiljø, hvor de maritime skoler er med til at skabe en hyggelig atmosfære.

Efter endt søfartskoleophold er det nemt at finde et sted at bo, når du skal læse videre. Der er mange kollegier og værelser hos private udlejere.

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP