HF-søfart

Hvad er HF-søfart

HF-søfart er en tre-årig uddannelse, hvor du veksler mellem teori og praksis – og mellem gymnasiale og maritime fag. Med HF-søfart får du både en hel HF-eksamen og første modul af skibsofficersuddannelsen samt en uddannelse som skibsassistent.

Varksted 20

Hvad kan uddannelsen bruges til?

HF-søfart giver dig de samme muligheder som andre gymnasiale uddannelser, nemlig adgang til at søge ind på de videregående uddannelser, men uddannelsen er også et direkte springbræt til skibsofficersuddannelserne. Med HF-søfart får du et halvt års merit på de videregående søfartsuddannelser og således kommer du godt og hurtigt i gang.

hf soefart 01

Endelig har du med HF-søfart også mulighed for at tage direkte ud at sejle som ubefaren skibsassistent. Vælger du søvejen, hjælper Svendborg Søfartsskole dig gerne med at skaffe hyre eller praktikplads i den danske handelsflåde.

Indhold i uddannelsen

På VUC FYN Svendborg undervises du i en bred vifte af HF-fag, og du erhverver dig særligt gode kundskaber i dansk, engelsk, matematik og fysik. Samtidig får du på Svendborg Søfartsskole et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads, idet du både teoretisk og praktisk arbejder med bl.a. sømandskab, navigation, motorlære og skibsteknik. Også søsikkerhed vægtes højt og derfor får du tillige en uddannelse som røgdykker.

Adgangskrav

For at blive optaget på HF-søfart skal du normalt have gennemført 9. klasse med et tilfredsstillende resultat. Du skal desuden kunne gennemgå en særlig lægeundersøgelse for søfarende, som skal dokumentere, at du er ”egnet til skibstjeneste” og ”skikket til udkig”. Undersøgelsen er gratis, når du er optaget som elev. Find søfartslægerne

 Z9P8423

Økonomi og bolig

HF-søfartuddannelsen er gratis og SU-berettiget, dog opkræves der 2500 kr. for sikkerhedsmæssig forsvarlig beklædning/udrustning mm., desuden 2000 kr. i depositum. Er du under 18 år, kan du bo og spise gratis på Svendborg Søfartsskole, hvis du har længere end 5 kvarters transporttid til skolen. Hvis du er over 18 år, kan du - i det omfang der er plads på skolen - bo på denne mod en betaling på 2150 kr. pr. måned (takst i 2020).

Hvis du hellere vil bo i byen, f.eks. på et af Svendborgs kollegier, kan du få et tilskud på ca. 2610 kr. om måneden til kost og logi, indtil du fylder 18 år.

For unge over 18 år byder Svendborg bl.a.på mange kollegier, hvor det sjældent er svært at finde ledige værelser og lejligheder.

Flere oplysninger om uddannelsen fås på http://www.hfsoefart.nu/

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP