Befaren skibsassistent

Som noget nyt udbyder Svendborg Søfartsskole uddannelsen til befaren skibsassistent fra 2019.

Skolen er i øjeblikket ved at tilrettelægge forløbet. Studiestart for første hold forventes at blive august 2019.

I det omfang, skolen har ledige kamre, vil det være muligt at bo på skolen.
Prisen for kost og logi for i alt 20 uger: 18.500,- herudover depositum 2. 000,-

Der er mulighed for at søge om særlig uddannelsesstøtte, som udgør kr. 2941,50 pr. uge (Industriens Overenskomst, mindstebetaling for lærlinge satstrin 1-2 år. pr. 1. marts 2019, kr. 79,50 pr. time)

Uddannelsesprisen indbefatter:

  • Egenbetaling for kost og logi (efter Statens regler)
  • Sikkerhedsmæssig forsvarlig beklædning/udrustning mm. (bøger udlånes uden betaling)
  • Ikke tilskudsdækket undervisning og velfærdsordning (tilvalg)
  • Depositum (tilbagebetales ved kursusafslutning).

For elever, som bor eksternt, vil der være mulighed for at tilkøbe kost på skolen.

Vi har på nuværende tidspunkt fået en del henvendelser fra interesserede elever vedrørende studiestart osv.

Hvis du ønsker at sikre dig en plads på efterårsholdet 2019, er det muligt allerede nu at sende en forhåndstilmelding til skolen.

Fill out my online form.

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP