Følgende uddannelser tilbydes

Svendborg Søfartsskole udbyder 3 forskellige uddannelser, som alle ligger i GMU (Grundlæggende Maritim Uddannelse).

- Ubefaren og befaren skibsassistent: Forårsholdet begynder i januar og slutter i juni.

  Efterårsholdet begynder i juli/august og slutter i december.

- HF-Søfart: Holdet starter i august.

 

Skibsassistent

Skibsassistent

Søfartens erhvervsfaglige grunduddannelse kræves for at kunne udmønstre som ubefaren skibsassistent med arbejde på dæk og i maskine.

Skibsassistentuddannelsen giver dig mulighed for at få en kyst- eller sætteskippereksamen.

Optagelse

Som elever til skibsassistentuddannelsen antages unge, som er fyldt 17 1/2 år, og som har afsluttet folkeskolens 9. klasse samt elever over 16 år, der har en uddannelsesaftale med et rederi.

For at blive antaget som elev skal ansøgeren have gennemgået lægeundersøgelse for søfarende med tilfredsstillende resultat og være skikket til udkik.

Læs mere om uddannelsen her

HF-Søfart

HF-Søfart

Den 3-årige HF-søfartsuddannelse kombinerer dele af søfartsuddannelsen med en gymnasial uddannelse, der er skræddersyet til en karriere som skibsofficer. Uddannelsen er bygget op i moduler skiftende mellem søfartsskolen og VUC-Sydfyn. En HF-søfartseksamen giver adgang til videregåendeuddannelser på linje med en normal HF-/studentereksamen.

Optagelse

Som elever til HF-søfartsuddannelsen antages unge, som har afsluttet 9. klasse i folkeskolen med tilfredsstillende resultat.

For at blive antaget som elev skal ansøgeren have gennemgået lægeundersøgelse for søfarende med tilfredsstillende resultat og være skikket til udkik.

Læs mere om uddannelsen her

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP