Oplysningspligt

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Svendborg Søfartsskole, Overgade 6a, 5700 Svendborg, CVR nr.: 64305018 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på telefon nr. +45 6221 0448, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. vedrørende henvendelser om persondata.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Dit navn, adresse, telefonnummer, mail, uddannelsesbevis/sønæringsbevis, CPR-nr. og sundhedsattest.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Vi indsamler ovenstående alm. Personoplysninger for at kunne imødekomme aftalen for kursusforløbet iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b. CPR-nr. indsamles og videregives fordi det kræves af Søfartsstyrelsen iht. Databeskyttelsesloven og sundhedsattesten indsamles iht. Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine oplysninger til myndigheder, herunder Søfartsstyrelsen, uddannelsesinstitutioner og hoteller i forbindelse med dit kursusforløb, hvis overnatning ønskes.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Personoplysninger opbevares alene så længe dette er nødvendigt til at opfylde formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

Vi er forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår i henhold til bogføringsloven. Her vil oplysninger om dig fremgå som dokumentation. Kursuscertifikater vil blive opbevaret i 5 år.

Dine rettigheder: 

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
  • Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside; www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP