Karakter

Skibsassistentuddannelsen forår 2018

 • Tanker Familiarization Course

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Teknisk dokumentation

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 6,7

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Materialelære

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Værkstedsteknik

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 7,1

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Arbejdssikkerhed

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Mundtlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 8,5

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Maskinlære

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 7,8

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • El-lære

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 6,7

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Maritimt engelsk

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 9,5

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Brandbekæmpelse

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 8,0

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Vagttjeneste, søvejsregler, navitation

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 7,7

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Vedligeholdelse

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Duelighedsprøve for lystsejlere (frivillig)

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 100

  Antal bestået elever: 8

 • Motorpasser (frivillig)

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 100

  Antal bestået elever: 6

 • Praktisk sømandsskab

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 8,4

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Skibsteknik

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 6,5

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Søsikkerhed

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: 12-skala

  Gnst.: 6,9

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Sundhedslære

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Grundkursus i førstehjælp

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Projekt

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

 • Hygiejnekursus

  Eksamen: Eksamen

  Evaluerings-form: Skriftlig

  Karakter-skala: Godkendt

  Gnst.: NA

  Bst.%: 85

  Antal bestået elever: 28

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP