Om Svendborg Søfartsskole

Historie

Foto 1963169

Svendborg Søfartsskole blev oprettet i 1906 af den kristne forening Broderkredsen på Havet under navnet "Sømandshøjskolen". Skolen fungerede i mange år som maritim højskole. Siden skiftede skolen navn til det nuværende "Svendborg Søfartsskole".

Uddannelsessted

Søfartsskole 16 11 2010

Svendborg Søfartsskole er en erhvervsskole under Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Søfartsstyrelsen. Vi er et uddannelsessted for unge, der ønsker sig en fremtid indenfor dansk skibsfart.

Særpræg

Skolen er en statsfinansieret selvejende institution, som drives på et kristent grundlag indenfor folkekirken. Det betyder, at du - udover den faglige undervisning - deltager i den daglige morgensamling og i enkelte aftenarrangementer, som har et kristent indhold.

Værdigrundlag

7085

Eleverne/ de studerendes læring og læringsprocesser skal være i centrum, så at de kan udvikle menneskelige og faglige kompetencer. Selvstændighed, ansvarlighed og faglig dygtighed skal være en del af den daglige rutine, der skal fokuseres på den enkelte elevs læringsstil, således at undervisningen kan tilrettelægges under hensyntagen til dette.

Målsætning

Skolens målsætning er at tilbyde undervisning efter den til enhver tid gældende lovgivning, for at bidrage til søfartserhvervets fortsatte udvikling.

Mission

16787

Svendborg Søfartsskole gennemfører erhvervsrelaterede uddannelser der henvender sig til søfartserhvervet.

Svendborg Søfartsskole er til for erhvervets skyld og er et kompetencecenter inden for de uddannelser som udbydes på skolen.

Vision

IMG 1770

Svendborg Søfartsskole vil være et videns- og uddannelsescenter for kompetenceudvikling af studerende til det maritime erhverv. Svendborg Søfartsskole vil være kendt for at tiltrække og udvikle de bedste ledere og medarbejdere.

Svendborg Søfartsskole vil være en attraktiv partner i forbindelse med udvikling af viden, uddannelse, uddannelsessystemer og kompetencer i uddannelsen.

Svendborg Søfartsskole er grundlæggende til for det maritime erhvervs skyld og er et kompetencecenter, der arbejder i et internationalt erhvervsmiljø.

Strategiske rammekontrakter

Strategisk rammekontrakt 2018-21

Medarbejdere

Klik her for at se medarbejdere.

ÅRSRAPPORT

Årsrapport 2020

Statusredegørelse 2020

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP