Evaluering

EFTERÅR 2018

Konklusionen på de evalueringer, som er indgået i efteråret 2018 i forbindelse med afslutningen i december 2018, har foranlediget følgende kommentarer, som vil blive taget op på de kommende personalemøder.

Skibsassistenter

Det fremgår af evalueringerne, at eleverne med hensyn til undervisningen afgiver en bedømmelse, der ligger mellem ”Meget tilfreds” og ”Tilfreds”. Der kan ikke fremhæves noget enkeltfag, som er bedre eller dårligere og som derved skiller sig ud fra gennemsnittet. Få elever afgiver i deres evaluering dog en bedømmelse, som ligger væsentligt fra det ovenstående.

 

  • Personlig feedback fra underviseren ønskes
  • Mere konsekvens ved brud på regler
  • Bedre tone fra medarbejderne ønskes
  • Mere sejlads ønskes
  • Mangfoldigheden blandt elever og kammeratskabet fremhæves som noget positivt

 

Svendborg, den 9. januar 2019

Jens Frederiksen

Forstander

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP