Evaluering

EFTERÅR 2017

Konklusionen på de evalueringer, som er indgået i efteråret 2017 i forbindelse med afslutningen i december 2017, har foranlediget følgende kommentarer, som vil blive taget op på de kommende personalemøder.

Skibsassistenter

Det fremgår af evalueringerne, at eleverne med hensyn til undervisningen afgiver en bedømmelse, der ligger mellem ”Meget tilfreds” og ”Tilfreds”. Der kan ikke fremhæves noget enkeltfag, som er bedre eller dårligere og som derved skiller sig ud fra gennemsnittet. Få elever afgiver i deres evaluering dog en bedømmelse, som ligger væsentligt fra det ovenstående.

 

  • Kombinationen mellem praksis og teori fremhæves som en fordel.
  • Bedre rengøring foretaget af eleverne selv efterspørges.
  • Bedre internetforbindelse ønskes.

 

Svendborg, den 2. januar 2018.

Jens Frederiksen

Forstander

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP