Evaluering

FORÅR 2018

Konklusionen på de evalueringer, som er indgået i foråret 2018 i forbindelse med afslutningen i maj 2018, har foranlediget følgende kommentarer, som vil blive taget op på de kommende personalemøder.

Skibsassistenter

Det fremgår af evalueringerne, at eleverne med hensyn til undervisningen afgiver en bedømmelse, der ligger mellem ”Meget tilfreds” og ”Tilfreds”. Der kan ikke fremhæves noget enkeltfag, som er bedre eller dårligere og som derved skiller sig ud fra gennemsnittet. Få elever afgiver i deres evaluering dog en bedømmelse, som ligger væsentligt fra det ovenstående.

 

  • Der efterspørges mere praktik i fagene søsikkerhed, motorlære, vedligeholdelse, praktisk sømandskab.
  • Bedre udstyr til motionsrummet ønskes.
  • Bedre kommunikation lærerne imellem efterspørges.
  • Der mangler en velfærdsmedarbejder og sociale arrangementer.
  • For meget useriøs undervisning på Youtube, bedre lærerforberedelse ønskes.

 

Svendborg, den 13. juni 2018.

Jens Frederiksen

Forstander

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP