Vigtig information til alle kursister

Efter den nyeste covid-19 pressemeddelelse - specifikt vedrørende forsamlingsforbuddet - har Beredskabet meddelt Svendborg Søfartsskole, at dette gælder såvel Brandskolen på Poul Smed Vej som resten af kursusafdelingen.

Derfor vil der indenfor de kommende dage blive sendt mails ud til alle tilmeldte kursister om ændringer i forhold til datoer for kurser.

Vores mål er at få alle tilmeldte kursister igennem deres lovpligtige kurser.

Venlig hilsen

Svendborg Søfartsskole.

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP