Ny uddannelse: Befaren skibsassistent

Pressemeddelelse

Nyt uddannelsesudbud på Svendborg Søfartsskole

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers´ tilladelse til at udbyde de afsluttende emner af skibsassistentuddannelsen (befaren skibsassistent) blev i fredags (7. december 2018) modtaget med meget stor glæde og taknemmelighed på Svendborg Søfartsskole. Knapt to års forarbejde har endelig ført det resultat med sig, som skolen ønskede.

Nye uddannelsesudbud er ikke en hverdagshændelse på Svendborg Søfartsskole. Ikke siden tilblivelsen af HF-Søfartsuddannelsen i 1998, har skolen stået i den situation at skulle starte en ny uddannelse op. På trods af flere henvendelser til myndighederne gennem årene vedrørende en mulig opstart af den befarne skibsassistentuddannelse, er alle disse blevet afvist indtil nu.

Ved flere lejligheder og ikke mindst i de flerårige udviklingskontrakter har såvel ministerium som styrelse understreget vigtigheden af sammenhængen i uddannelserne. Som Svendborg Søfartsskole ser det, er det et uomtvisteligt faktum, at der ikke findes en bedre mulighed for at skabe sammenhæng i skibsassistentuddannelsen end ved at lade samme udbyder stå for såvel de indledende som de afsluttende elementer af uddannelsen.

Som det maritime danmarkskort ser ud i øjeblikket, findes der udover maskinmesterskolerne to områder, hvoraf området i Nordjylland har mulighed for at udbyde samtlige maritime uddannelser. Det samme har ikke været gældende for området Sydfyn/Ærø. For at sikre en tilstrækkelig gennemstrømning, generelt til de maritime uddannelser, er det afgørende, at der er et tydeligt avancementforløb allerede fra indgangen i uddannelsesforløbet og at det er tilstrækkeligt i en regional sammenhæng, også i Syddanmark.

Ikke kun i erhvervslivet men bestemt også i undervisningsverdenen er det almindeligt kendt, at konkurrence er befordrende for kvaliteten af det endelige produkt, som i denne forbindelse er uddannelsen til befaren skibsassistent. Uddannelses- og forskningsministeren har tidligere udtalt, at konkurrence ikke skal være et mål i sig selv. Svendborg Søfartsskole deler fuldt ud denne holdning, men har på trods af dette haft svært ved at forstå, at udbuddet af uddannelsen til befaren skibsassistent igennem årtier kun har eksisteret ét sted i Danmark, når der samtidigt er åbnet op for andre uddannelser, der tilsvarende har skabt konkurrence landsdelene imellem.

Som beskrevet i Svendborg Søfartsskoles ansøgning, melder skolen ud, at der er behov for en kvalitetsgennemgang af uddannelsen til befaren skibsassistent. Svendborg Søfartsskole har i sin ansøgning direkte peget på forskellige indsatsområder, som både vil komme eleven, men i særdeleshed også erhvervet til gode. Svendborg Søfartsskole er indstillet på at indlede et tæt samarbejde med anden udbyder omkring udvikling og kvalitetsoptimering. For ganske kort tid siden har skibsføreruddannelsen været under lup for at fremme kvalitet og fremtidssikring. En tilsvarende gennemgang af den samlede skibsassistentuddannelse vil blive det kommende fokusområde for de maritime uddannelsesinstitutioner.

Det Blå Danmark har i øjeblikket et stort behov for at få tilført arbejdskraft. Rekruttering og grunduddannelse er meget vigtige brikker i denne proces. Det øgede fokus på rekruttering fra rederiernes side samt den øgede mængde af praktikpladser har uden tvivl været medvirkende til en markant stigning af ansøgere til Svendborg Søfartsskole, hvor skolen kan melde om det største antal ansøgere til uddannelsen som ubefaren skibsassistent (med start i januar 2019), som skolen har set i adskillige år. Denne større tilgang samt udmeldingen om et ekstratogt til skoleskibet Georg Stage vil give den bedste grobund for det nye udbud på Svendborg Søfartsskole.

Svendborg Søfartsskoles egne undersøgelser har vist, at helt op til 80% af skolens dimitterende elever har et ønske om at fortsætte på den befarne skibsassistentuddannelse, men at dette ofte fravælges under uddannelsesforløbet og ikke sjældent angives det nuværende udbuds geografiske placering som årsagen. Skolen har derfor en stærk tro på, at det nye udbud vil være attraktivt for langt flere elever end nu.

Svendborg Søfartsskole er overvældet over den opbakning, som vi har modtaget fra en lang række rederier, andre maritime uddannelsesinstitutioner og såvel lokale som nationale politikere. Svendborg Søfartsskole ser nu frem til at indlede den 3-årige forsøgsperiode, der forventes at føre til en permanent tilladelse fremadrettet.

Med venlig hilsen

Jens Frederiksen

Forstander, Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP