Kære samarbejdspartnere, kunder og kursister

Til jeres information, skal I vide at, i efteråret 2020 gennemgik Beredskab Fyn et takstprojekt på alle deres kurser og da det er dem vi samarbejder med ang. STCW -brandkurser, har der fundet en justering sted. Justeringen er sket som et led af Beredskab-Fyns fremskrivningsprojekt

Priserne for grundlæggende STCW-brandkurser er pr. 01. januar 2021 fremgå af kursusoversigten på skolens hjemmeside.

Ang. kursusaktivitet i den kommende tid, forventes det at kurserne bliver afholdt indenfor de rammer som de gældende regler og anbefalinger er.

Indtil videre forventer vi at forholdsreglerne lempes pr. 7. februar 2021. Hvis de forlænges, så vil kursisterne blive kontaktet direkte ved den mail der er opgivet på tilmeldingen. Vi har en godt booket kursus-kalender, hvilket vi er meget glade over og som vi vil gøre meget for at komme i land med.

Venlig hilsen

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP