Kære samarbejdspartnere, kunder og kursister

Til jeres information, skal I vide at, i efteråret 2020 gennemgik Beredskab Fyn et takstprojekt på alle deres kurser og da det er dem vi samarbejder med ang. STCW -brandkurser, har der fundet en justering sted. Justeringen er sket som et led af Beredskab-Fyns fremskrivningsprojekt

Priserne for grundlæggende STCW-brandkurser er pr. 01. januar 2021 fremgå af kursusoversigten på skolens hjemmeside.

Ang. kursusaktivitet i den kommende tid, forventes det at kurserne bliver afholdt indenfor de rammer som de gældende regler og anbefalinger er.

Indtil videre forventer vi at forholdsreglerne lempes pr. 7. februar 2021. Hvis de forlænges, så vil kursisterne blive kontaktet direkte ved den mail der er opgivet på tilmeldingen. Vi har en godt booket kursus-kalender, hvilket vi er meget glade over og som vi vil gøre meget for at komme i land med.

Venlig hilsen

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole udsætter opstarten af forårsholdene 2021.

Svendborg Søfartsskole skal følge de anbefalinger der blev offentliggjort mellem jul og nytår.

Derfor er der igen nye opstartsdatoer til alle kommende elever på Svendborg Søfartsskole. Disse er naturligvis under forudsætning af det lader sig gøre.

De elever der forventer opstart på Ubefaren Skibsassistent der skulle være startet d. 5. januar 2021, skydes til tirsdag d. 19, ankomst mellem kl. 9 og 11.

De elever der forventer opstart på afsluttende modul, befaren skibsassistent, der skulle være startet d. 12. januar, skydes til torsdag d. 21. januar. Ankomst mellem kl. 9 og 11.

Alle HFSØ-elever, der ved at de skal bo på skolen efter aftale med inspektøren, skal møde ind søndag d. 17. januar, efter kl. 18. Der er mulighed for at virtuel undervisning starter op, dette vil blive bekendtgjort i de respektive HFSØ grupper. Elever bedes holde sig orienteret herigennem.

Når eleverne møder på skolen, skal de kunne fremvise en negativ COVID-19 test. Denne må maksimalt være 4 dage gammel.

Vi opfordrer til at følge skolens Facebook siden og skolens hjemmeside.

Her vil vi prøve at komme med opdateringer jævnligt.

Svendborg Søfartsskole søger Navigatør/dualofficer

Da én af vores undervisere har søgt andre udfordringer, søger vi en navigatør/dualofficer til at undervise med start den 4. januar 2021.

Svendborg Søfartsskole er en kostskole med ca. 150 elever. Skolen udbyder de indledende og afsluttende emner af skibsassistentuddannelsen på 2 årlige kurser á 20 ugers varighed og den 3-årige HF-Søfartsuddannelse. Skolen har desuden en omfattende kursusvirksomhed indenfor STCW brand og søsikkerhed.

Du skal primært undervise i fagene: Praktisk vedligeholdelse, søsikkerhed, vagthold, arbejdssikkerhed, skibsteknik og praktisk sømandsskab.

Du

  • Har skibsfører-/dualofficereksamen.
  • Har lyst til at prøve kræfter med undervisning.
  • Er god til at samarbejde.
  • Er loyal over for skolens værdier.
  • Har mindst 2 års sejladserfaring som skibsfører/dualofficer i Handelsflåden og meget gerne med dokumentation for tankskibserfaringer som seniorofficer. Gyldigt GOC-certifikat.
  • Er praktisk handlingsorienteret og en god håndværker.

Vi tilbyder

  • Et spændende job med udfordringer.
  • Overenskomstmæssig løn.
  • En meget varieret hverdag.
  • Muligheden for at præge fremtidens menige søfolk.

Yderligere informationer fås ved henvendelse til skolen.

Skriftlig ansøgning senest den 22. november 2020, til forstander Jens Frederiksen.

Svendborg Søfartsskole
Overgade 6, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 04 84
e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.svesoef.dk

Sommerlukket

⚓️☀️Svendborg Søfartsskole vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle jer herind; en rigtig god sommer☀️⚓️

Derudover informerer vi om, at skolen holder lukket i uge 27, 28 og 29. Kontoret åbner igen i uge 30.

Vi modtager mange ansøgninger til både studieoptag og jobopslag- tak for dem. De behandles fortsat hurtigst muligt.


Rigtig god sommer til jer herfra

Svendborg Søfartsskole er åben igen.

Vi har endelig fået alle vores elever igen under de gældende restriktioner, som vores styrelse har udsendt til os. Vi har et effektivt testcenter sammen med SIMAC som tester både medarbejdere og elever.

Virtuel undervisning for Skibsassistenter og HF Søfartselever

Svendborg Søfartsskole har i den forgangne uge haft travlt med at få skolens undervisere godt rustet til at kunne udføre virtuel undervisning. Håbet er, at vi kan gennemføre så meget som muligt af den teoretiske undervisning virtuelt så når både samfundet og herunder Svendborg Søfartsskole åbner op igen, så skal der undervises i så meget praktisk undervisning som overhovedet muligt.

Derfor er der også i denne uge sendt en mail ud til alle tilmeldte skibsassistenter med diverse oplysninger om hvordan de logger ind på skolens virtuelle undervisningsplatform.

HF-Søfartseleverne er begyndt deres undervisning virtuelt og det er vi alle ret godt tilfredse med.

Så hvis du er tilmeldt forløbet som skibsassistent og ikke har modtaget informationsmail, skal du kontakte skolen hurtigst mulig via telefon (6221 0484) eller mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Så hjælper vi derfra.

Vi glæder os til at komme i gang for alvor og til at se jer virtuelt, men mest til at vi kan tage imod her på skolen.

Venlige Hilsner

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole lukker ned for at følge retningslinjerne.

Svendborg Søfartsskole skal følge de anbefalinger der kom ud officielt i går.

Det betyder at vi sender skolens elever afsted i dag, onsdag d. 16. december og lukker skolen ned kl. 16.

Efter nytår har vi besluttet at skyde opstarten af alle elever.

De elever der forventer opstart på Ubefaren Skibsassistent der skulle være startet d. 5. januar 2021, skydes til tirsdag d. 12/1, ankomst mellem kl. 9 og 11.

De elever der forventer opstart på afsluttende modul, befaren skibsassistent, der skulle være startet d. 12. januar, skydes til tirsdag d. 19. januar. Ankomst mellem kl. 9 og 11.

Alle HFSØ elever, der ved at de skal bo på skolen efter aftale med inspektøren, skal møde ind søndag d. 10. januar, efter kl. 18.

Når eleverne møder på skolen, skal de kunne fremvise en negativ COVID-19 test. Denne må maksimalt være 4 dage gammel.

Vigtig information til alle kursister

Efter den nyeste covid-19 pressemeddelelse - specifikt vedrørende forsamlingsforbuddet - har Beredskabet meddelt Svendborg Søfartsskole, at dette gælder såvel Brandskolen på Poul Smed Vej som resten af kursusafdelingen.

Derfor vil der indenfor de kommende dage blive sendt mails ud til alle tilmeldte kursister om ændringer i forhold til datoer for kurser.

Vores mål er at få alle tilmeldte kursister igennem deres lovpligtige kurser.

Venlig hilsen

Svendborg Søfartsskole.

Kursusaktivitet Svendborg Søfartsskole

Vi er så småt ved at åbne for kursusaktivitet igen og i meget begrænset omfang.

Genopfriskningskursus d. 27-28 maj 2020, er allerede fuld booket og derfor ikke aktiv på kursuskalenderen længere.

Vi har et grundlæggende brandbekæmpelse d. 25-27 maj, med få pladser.

Vi har et grundlæggende søsikkerhed d. 28-29 maj 2020, hvor der endnu er plads.

Venlig hilsen

Svendborg Søfartsskole

Ohøj alle nuværende elever og deres forældre

Vi får allerede en del henvendelser efter de politiske udmeldinger i går og da Søfartsskoler ikke er nævnt direkte, er vi nød til at afvente indtil vores egen styrelse kommer med en udmelding, direkte henvendt til os.

Kursusaktivitet Svendborg Søfartsskole, d. 20. januar 2021

Efter diverse pressemeddelelser, specifik vedrørende forsamlingsforbuddet- har Beredskabet meddelt Svendborg Søfartsskole, at dette gælder såvel Brandskolen på Poul Smed vej som resten af kursusafdelingen. Dette er gældende frem til og med d. 7. februar 2021.

Der er allerede sendt mails ud til de berørte kursister indenfor disse datoer.

Vi håber at kurser efter denne dato, kommer til at afholdelse som planlagt. Hvis ikke vil tilmeldte kursister høre direkte fra os.

Venlig hilsen

Svendborg Søfartsskole

Til kursister fra Nordjylland.

Det er meget beklageligt at Nordjylland er lukket ned i den kommende periode. Svendborg Søfartsskole mærker det ved, at vores nordjyske kursister melder fra for at overholde restriktioner og anbefalinger. Det betyder også at vi har fået enkelte åbne pladser.

Vi må på det kraftigste anbefale, at de tilmeldte kursister overholder de restriktioner og anbefalinger som statsministeren offentliggjorde i går aftes også selvom det betyder afbud til kursus. Vi har kontaktet Søfartsstyrelsen om den specifikke problemstilling og håber der kommer en afklaring hurtigst muligt.

Vi vil gøre vores bedste for at finde flere datoer for afholdelse af STCW- genopfriskningskurser, så vi kan opfylde det behov der er.

Hvis du er ramt af restriktionerne, sender du en mail til skolen med navn og dato for tilmeldt kursus så melder vi dig fra og er behjælpelige med en ny dato. 

Venlig hilsen

Sandra Ø. Malik

Inspektør

Kursus og udvikling.

Efterårsferie

Svendborg Søfartsskolen holder fra i dag fredag d. 9. 10. 2020 til mandag d. 19. 10. 2020

Kursustilmelding kan fortsat ske via hjemmesiden.

Henvendelser læses og besvares igen kontoret åbner.

Vi glæder os til at høre jer igen.

Svendborg Søfartsskole søger Maskinmester/dualofficer

Svendborg Søfartsskole søger en maskinmester/dualofficer til at undervise med start den 27. juli 2020.

Svendborg Søfartsskole er en kostskole med ca. 150 elever. Skolen udbyder de indledende og afsluttende emner af skibsassistentuddannelsen på 2 årlige kurser á 20 ugers varighed og den 3-årige HF-Søfartsuddannelse. Skolen har desuden en omfattende kursusvirksomhed indenfor STCW brand og søsikkerhed.

Du skal primært undervise i og have interesse for fagene: Hydraulik, køleteknik, pneumatik, skibsvedligeholdelse, værkstedsteknik, svejsning, teknisk dokumentation, motorlære, reparation og vedligeholdelse af motorer. Alt på grundlæggende værkstedsskoleniveau.

Svendborg Søfartsskole - Overgade 6 - 5700 Svendborg - info@svesoef.dk - Tlf: +45 6221 0484


WebBureau ITTP